Kursy i szkolenia - kompetencyjne i językowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów w grupach, z wykorzystaniem technik aktywizujących.

CELEM SZKOLENIA jest podwyższenie kompetencji sprzedawców.

SZKOLENIE SKIEROWANE jest przede wszystkim do pracowników pionów sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

1. Nowe trendy w sprzedaży
2. Wyróżnij się albo zgiń
3. Segmentacja klientów i zachowania konsumenckie
4. Cechy psychologiczne doskonałego sprzedawcy a wizerunek eksperta
5. Model sześciu kroków sprzedaży
6. Obsługa posprzedażowa
7. Podtrzymywanie relacji jako ważny element sprzedaży

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

1.  Budować wiarygodny wizerunek jako eksperta ds. sprzedaży
2.  Poznają zachowania konsumenckie oraz nowe trendy w sprzedaży i marketingu
3. Zdobędą umiejętności prowadzenia spotkań, aby w efektywny sposób poznawać potrzeby klienta
4. Zdobędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnej i długotrwałej relacji z klientami.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

mgr Izabela Bednarska

Manager z doświadczeniem w sprzedaży w branży usługowej, finansowej i edukacyjnej. W ciągu ponad 15 lat przeszła ścieżkę kariery od specjalisty do kierownika sprzedaży. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje sprzedaż, budowanie i zarządzanie strukturami sprzedaży, szkolenia z zakresu budowania relacji, wizerunku, doskonalenia technik sprzedaży oraz procesu sprzedaży. W latach 2011-2017 Dyrektor Programu MBA w WSB w Gdańsku, obecnie wykładowca i Manager ds. studiów podyplomowych i szkoleń w Sopockiej Szkole Wyższej.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną duży nacisk położony jest na umiejętności praktyczne.

 

CEL SZKOLENIA Umiejętność świadomego oddziaływania na otoczenie jest kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego.

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do menedżerów wyższego szczebla, menedżerów ds. handlowych, przedstawicieli handlowych oraz innych osób uczestniczących w spotkaniach negocjacyjnych oraz reprezentujących firmę w innych sytuacjach biznesowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja eksperta a marka własna
2. Zalety silnej marki osobistej
3. Sposoby promowania samych siebie
4. Podstawowe błędy popełniane przy budowaniu marki i odbudowa wizerunku
5. Podstawy etykiety biznesowej
6. Etykieta w kontaktach biznesowych
7. Kreowanie wizerunku w biznesie
8. Profesjonalny wizerunek kobiet w biznesie
9. Profesjonalny wizerunek mężczyzn w biznesie

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 6 godzin.

PROWADZĄCA SZKOLENIE

mgr Izabela Bednarska

Manager z ponad 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży usługowej, finansowej i edukacyjnej. W latach 2011-2017 Dyrektor Programu MBA WSB w Gdańsku, obecnie trener kierunku studiów podyplomowych Psychologia Sprzedaży w WSB w Gdańsku i Manager ds. studiów podyplomowych i szkoleń w Sopockiej Szkole Wyższej.

KOSZT SZKOLENIA 250 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest start-up, jakie są jego cechy charakterystyczne, oraz jak skutecznie osiągać postawione przed nim cele.

PROGRAM SZKOLENIA

a. Definicja i charakterystyka start-upu.
b. Co odróżnia start-up od standardowych przedsiębiorstw?
c. Innowacja – co to takiego, jakie są jej rodzaje i przykłady.
d. Jakie problemy napotkasz, budując pierwszy start-up?
e. Etapy życia przedsiębiorstwa.
f. Budowanie modelu biznesowego.
g. Iteracje i pivoty.
h. Źródła finansowania rozwoju start-upu.
i. „Nowa ekonomia”, czyli premie za walkę z PEST
j. Sprzedaż / IPO

Czego nauczysz się na szkoleniu:

a. Przygotowania wstępnego biznesplanu
b. Przygotowania modelu biznesowego
c. Przygotowania analizy otoczenia przedsiębiorstwa
d. Przygotowania się do rozmów z inwestorami
e. Planowania działań

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Prowadzący zajęcia:

mgr Przemysław Sola

Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

Koszt szkolenia: 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

CELEM SZKOLENIA jest  ułatwić uczestnikom pozyskanie kapitału na wdrożenie i rozwój ich pomysłów biznesowych lub inwestycyjnych.

GRUPĄ DOCELOWĄ szkolenia są osoby w dowolnym wieku, prowadzące, lub planujące uruchomienie w ciągu 12 miesięcy od spotkania działalności biznesowej lub inwestycyjnej. Informacje przekazywane na spotkaniu będą szczególnie cenne dla osób, nie mających wcześniejszego doświadczenia we współpracy z instytucjami finansującymi, takimi jak:
a. Aniołowie Biznesu
b. Venture Capital
c. Banki
d. Operatorzy środków powierzonych w ramach programów EFS

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

a. Systematyka źródeł kapitału dla MŚP:
I. Anioły Biznesu
II. Fundusze Venture Capital
III. Programy UE
IV. Instrumenty zwrotne
V. Emisja papierów wartościowych
VI. Crowdfunding
b. Charakterystyka wybranych źródeł finansowania MŚP
c. Kryteria decydujące o wyborze odpowiedniego źródła finansowania
d. Kryteria decydujące o pozytywnej decyzji instytucji finansującej
e. Zagrożenia we współpracy z rynkiem finansowym.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:
a. Dobrać odpowiednie źródła finansowania do określonej sytuacji.
b. Porównać dostępne możliwości finansowe w sposób kompleksowy (także elementy pozafinansowe).
c. Zarządzać ryzykiem biznesowym w oparciu o dobór instrumentów finansowych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
mgr Przemysław Sola
Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

CELEM SZKOLENIA jest przekazanie wiedzy i dobrych praktyk na temat budowania firmy od pomysłu, do osiągnięcia poziomu średniego przedsiębiorstwa.

GRUPĄ DOCELOWĄ są osoby w dowolnym wieku, prowadzące, lub planujące uruchomienie w ciągu 12 miesięcy od spotkania działalności biznesowej lub inwestycyjnej. Informacje przekazywane na spotkaniu będą szczególnie cenne dla osób, nie mających wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu samodzielnego biznesu, lub prowadzące go i osiągające niesatysfakcjonujące wyniki.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:
a. Źródła pomysłów na biznes.
b. Cele i misje przedsiębiorstwa
c. Podstawy wiedzy ekonomicznej, niezbędne do planowania biznesu.
I. Popyt i podaż
II. Rachunkowość i podatki
III. Finanse przedsiębiorstw
d. Otoczenie przedsiębiorstwa
e. Tworzenie modelu biznesowego
f. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa
g. Planowanie działań
h. Zatrudnianie pracowników:
I. Kiedy powinno zatrudnić się pierwszego pracownika?
II. Uwarunkowania prawne i podatkowe zatrudniania pracowników
III. Podstawy skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
j. Dezinwestycja / sprzedaż / sukcesja

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI
a. Przygotować wstępny biznesplan
b. Przygotować model biznesowy
c. Przygotować analizę otoczenia przedsiębiorstwa
d. Planować działania
e. Ustalać cele

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Termin – czerwiec 2019 r.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
mgr Przemysław Sola
Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie opiera się na wiedzy o mózgu i ewolucji osobowości z nią związanej. Tak jak ewoluowało nasze ciało, ewoluował nasz mózg. Materiał opracowany na podstawie badań Paula Macleana, przedstawiający ogromną złożoność mózgu w formie trzech kolorów, na podstawie licznych badań naukowych. Będziemy rozmawiali o indywidualnym odcisku mózgu i do czego ta wiedza nas prowadzi w projektach architektonicznych, o tym jak wrażliwość społeczna genetycznie uwarunkowana ma wpływ na nasze projekty oraz potrzeby klientów. Bardziej wrażliwy projektant, będzie w stanie lepiej doradzić, przekonać swojego klienta.

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.” Henry Ford

Bardziej wrażliwy „sprzedawca”, student, będzie w stanie lepiej doradzić, przekonać swojego klienta, przygotować dla niego lepsze projekty. To z kolei prowadzi do lojalności i satysfakcji.

GRUPA DOCELOWA
Studenci wydziału architektury, projektanci, architekci oraz wszystkie osoby chcące poznać siebie i swojego klienta.

CEL SZKOLENIA
Zdobycie wiedzy, która podniesie efektywność komunikacji z innymi ludźmi, dzięki czemu wzrośnie zadowolenie wynikające z lepszego zrozumienia swoich biostruktur jak i klientów, w efekcie stworzenia lepszych projektów. Poznanie motywów i zastrzeżeń poszczególnych typów klienta przyczyni się do zwiększenia efektywności w relacjach z klientami, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Przygotowania projektów bardziej dopasowanych do Klienta. Polepszenie komunikacji w współpracy w zespole. Zachowania klientów wewnętrznych i zewnętrznych, staną się bardziej zrozumiałe, co wiąże się z uzyskaniem przewagi w komunikacji. Cel nadrzędny – pomóc w zrozumieniu społeczne potrzeby swoich klientów.

PROGRAM SZKOLENIA
1.  Funkcjonowanie mózgu a funkcjonowanie ludzi – opis kolorów mózgu, procesu ewolucji osobowości, odpowiedzialności i zachowań mózgu.
2.  Analiza biostrukturalna: klucz do Twojego potencjału – poznanie kluczowych elementów własnych bistruktur, w konsekwencji zachowań i oczekiwań. Poznanie zasad 3 kolorów mózgu.
3. Rozpoznawanie biostruktury u innych ludzi – poznanie kluczowych elementów własnych bistruktur, w konsekwencji zachowań i oczekiwań.
4. Przygotowanie projektów/oferty dla klienta zgodnie z jego typologią – ćwiczenie projektowe, poznanie motywów socjalnych klientów.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

PROWADZĄCA
Ewelina Strawa

Dyrektor zarządzający, Absolwentka studiów MBA, certyfikowany Trener Structogram® Polska, prelegentka. Zorientowana na realizację celów biznesowych, wykorzystując silne strony ludzi, z doświadczeniem zawodowym, usytuowanym wokół wysokich stanowisk managerskich. Odpowiedzialna za przeprowadzenie kluczowych zmian outsourcingowych. Ambasadorka kobiet, promująca rozwój osobisty, oraz niezależność kobiet. Pomysłodawczyni „ludzkiej strony biznesu”, jako aktywności życia prywatnego i zawodowego zgodnie z własnym potencjałem i naturalnością. Z łatwością buduje relacje z partnerami B2B. Doceniana za umiejętność pracy z każdym typem osobowości, za rozwijanie potencjału i naturalnych talentów, a także myślenie strategiczne i sprawne przewidywanie nadchodzących trendów. Mentor zarówno dla przedsiębiorców z wieloletnim stażem, jak i dla osób dopiero zaczynających swoją karierę zawodową. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne i efektywne realizowanie zadań oraz osiąganie celów postawionych przed zespołem, zarówno jako członkowie zespołu, jak i liderzy.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w zespołach, które chcą zwiększyć kompetencje w zakresie pracy zespołowej.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poznanie kluczowych aspektów pracy zespołowej, wpływających na skuteczność pracy.

PROGRAM SZKOLENIA
1 Rodzaje zespołów pracowniczych
2 Proces grupowy
3 Czynniki wpływające (pozytywnie i negatywnie) na pracę zespołową. Pułapki pracy zespołowej
4 Komunikacja w zespole
5 Wybrane techniki pracy grupowej
6 Rola lidera zespołu
7 Zarządzanie sobą w pracy zespołowej

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 6 godzin.

PROWADZĄCA
Tatiana Ilczyszyn
10-letnie doświadczenie pracy zespołowej zdobyła pracując jako Koordynator, Menedżer projektu, Specjalista w projekcie, realizując projekty o profilu szkoleniowym, w tym w zespole międzynarodowym. Doświadczenie jako wykładowca zdobyła, prowadząc zajęcia w WSB w Gdańsku m. in. z zakresu pracy zespołowej oraz technik pracy grupowej.

KOSZT SZKOLENIA 220 zł.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres: szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

IELTS (International English Language Testing System) to jeden z najpopularniejszych testów języka angielskiego uznawanych przez tysiące instytucji na całym świecie, m.in. przez agencje rządowe, organizacje zawodowe, firmy i pracodawców oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i w wielu innych krajach. Certyfikat IELTS jest niezbędny, gdy planujemy wyjechać do krajów anglojęzycznych, w celu rozpoczęcia tam studiów, pracy lub zrobienia stażu. W Polsce natomiast IELTS może okazać się niezbędny, jeśli staramy się o pracę w firmie wymagającej znajomości języka angielskiego.

Dostępne są dwa moduły. Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w języku angielskim. Ma bardziej naukowy charakter, większą wagę przykłada się tu do poprawności językowej, kładzie mocniejszy nacisk na znajomość gramatyki oraz General Training przeznaczony dla osób, które chciałaby zdobyć doświadczenie zawodowe lub odbyć staż w krajach anglojęzycznych. W każdej z wersji egzamin składa się z czterech części: Słuchania, Czytania, Pisania i Mówienia. Słuchanie i Mówienie są takie same dla obu modułów, natomiast części Czytanie i Pisanie się różnią. Części pisemne egzaminu trwają około 3 godzin (bez przerw). Najpierw Słuchanie (40 minut), potem Czytanie (60 minut), na końcu Pisanie (60 minut). Część ustna egzaminu może mieć miejsce tego samego dnia albo odbyć się na 7 dni przed częścią pisemną lub 7 dni po niej i polega na indywidualnej (i nagrywanej) rozmowie z egzaminatorem. Trwa ok. 11-14 minut.

Na wynik egzaminu składają się oceny uzyskane z poszczególnych jego części (w skali od 1 do 9 punktów) oraz ocena końcowa (także w skali 1-9). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom. Maksymalna liczba punktów to 9 i oznacza ona, że certyfikowana osoba płynnie i ze zrozumieniem posługuje się językiem angielskim (tzw. Expert User). Najniższa ocena to 1 i jest równoznaczna z brakiem umiejętności posługiwania się językiem angielskim (tzw. Non User).

IELTS (International English Language Testing System) is one of the most popular English language tests recognized by thousands of institutions around the world, including government agencies, professional organizations, companies and employers, and almost all universities in the UK, as well as many schools in Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Ireland, France, Germany, Italy, Belgium, China, Korea, Hong Kong, The Netherlands and many other countries. IELTS Certificate is necessary while going to English-speaking countries in order to study, work or do internship there. In Poland, IELTS may be necessary if we are trying to get a job in a company that requires English.

There are two modules available. Academic one intended for people planning to study in English. It has a more scientific character, more attention is paid to linguistic correctness, it places a stronger emphasis on knowledge of grammar whereas General Training is for people who would like to gain professional experience or have an internship in English-speaking countries.
In each version, the exam consists of four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. Listening and Speaking are the same for both modules, while the parts of Reading and Writing differ. The written parts of the exam last about 3 hours (without breaks). First Listening (40 minutes), then Reading (60 minutes), finally Writing (60 minutes). The oral part of the exam may take place on the same day, 7 days before the written part or 7 days after it and consists in an individual (and recorded) interview with the examiner. It takes about 11-14 minutes.

The result of the exam consists of grades obtained from its individual parts (on a scale of 1 to 9 points) and the final grade (also on a scale of 1-9). Each grade corresponds to specific skills. The maximum number of points is 9 and it means that the certified person uses English fluently and with understanding (so-called Expert User). The lowest score is 1 and it refers to the lack of the ability to use English language (so-called Non User).

TERMINY

Od 29 czerwca do 31 lipca 2020 r. (5 tygodni) w godz. od 10:30 do 15:00 (5h lekcyjnych dziennie), 125 godziny.

Egzamin Ielts w Gdańsku odbywa się 06.08.2020 (cena: 810zł/ dodatkowy koszt dla chcących do niego podejść), rejestracja na egzamin do 23.07.2020 r.

KOSZT SZKOLENIA 850 zł.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres: szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Aplikuj już Dziś!

szkolenia@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status