Kursy i szkolenia - CAD i Projektowanie Parametryczne

 • Auto CAD 2D – kurs podstawowy

   

  Kurs z komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk AutoCAD.
  Czas trwania:

  • 20h

  Cena kursu:

  • studenci SSW 530zł
  • pozostali 800zł
  • certyfikat 300zł

  PROGRAM KURSU obejmuje 20 godz. i następujące zagadnienia:

  1. Środowisko pracy: komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie rysunkami, plikami
  2. Wyświetlanie rysunku: nawigacja po ekranie; zarządzanie widokami
  3. Ustawienia rysunku: rysunki standardowe szablony; wykorzystanie kreatora
  4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów
  5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: obiekty liniowe, krzywe, polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów
  6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia do modyfikacji
  7. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw, zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii
  8. Konstruowanie obiektów: odsuwanie i kopiowanie; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie szeregów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów
  9. Tworzenie obiektów tekstowych i zarządzanie stylami: tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; teksty jedno- i wielowierszowe; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku
  10. Podstawy wymiarowania: wymiarowanie odległości, kątów, okręgów i łuków; tworzenie odnośników opisowych; tworzenie styli wymiarowania; wymiarowanie a wydruk
  11. Kreskowanie, wypełnianie: rodzaje kreskowań i wypełnień; określanie obwiedni; modyfikowanie wypełnień
  12. Podstawy tworzenia wydruków: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; zarządzanie skalami; podstawy tworzenia styli wydruku

  ORGANIZACJA KURSU
  Kurs w systemie wieczorowym. Najbliższe terminy: 15.04, 16.04, 17.04, 24.04, 25.04 w godz. 16:30-19:30

  REKRUTACJA
  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
  2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Auto CAD 2D – kurs średniozaawansowany

 

Kurs z komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk AutoCAD.
Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł
 • certyfikat 300zł

PROGRAM KURSU obejmuje 20 h i następujące zagadnienia:

 1. Praca zaawansowana z zestawami wyborów: tryby wyboru; opcje przy wybieraniu obiektów; wykorzystywanie grup; wybór cykliczny; filtrowanie obiektów i warstw
 2. Zaawansowane typy obiektów: splajny; polilinie; regiony; multilinie
 3. Bloki i atrybuty bloków: bloki lokalne i globalne; biblioteki bloków; wstawianie bloków i plików do rysunku; edycja bloków w rysunku; atrybuty w blokach; atrybuty bloków a pliki zewnętrzne
 4. Odnośniki zewnętrzne: filozofia pracy z odnośnikami zewnętrznymi; dołączanie i nakładanie plików odnośników; zarządzanie ścieżkami plików; przycinanie odnośników zewnętrznych; zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi; edycja odnośników;
 5. Obrazy rastrowe: filozofia pracy z obrazami rastrowymi; wstawianie obrazów rastrowych do rysunku; skala obrazów rastrowych; wyświetlanie obrazów; dostosowywanie widoku obrazu; zarządzanie ścieżkami plików obrazów; przycinanie obrazów rastrowych; obwiednie obrazów rastrowych
 6. Arkusze i rzutnie: przestrzeń modelu a przestrzeń papieru; rzutnie – tworzenie i edycja; zarządzanie skalą i warstwami w rzutniach; zarządzanie arkuszami
 7. Obiekty aplikacji zewnętrznych: zagnieżdżanie i łączenie obiektów aplikacji zewnętrznych; zarządzanie ścieżkami plików zewnętrznych
 8. Zaawansowane wymiarowanie: wymiarowanie skojarzone; cechy styli kluczowe dla wymiarowania w przestrzeni modelu i przestrzeni papieru; skala globalna elementów, wymiary a skala jednostek wymiarowych; wymiary opisowe i ich dostosowywanie do skali; podstyle wymiarowe
 9. Dostosowywanie programu: przełączniki startowe programu; wczytywanie skryptów AutoLISP i środowiska ARX; tworzenie własnych makr; pełne i częściowe menu użytkownika; tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania; tworzenie skryptów; modyfikacja komend i ich wywoływania

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym. Szczegóły spotkań uczestnicy ustalają z prowadzącym.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Auto CAD 3D – kurs zaawansowany

 

Kurs z komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu Autodesk AutoCAD.
Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł
 • certyfikat 300zł

PROGRAM KURSU obejmuje 20 h i następujące zagadnienia:

 1. Podstawy przestrzeni 3D: typy modeli trójwymiarowych; operacje 3D
 2. Widoki 3D: wyświetlanie modeli; kierunki obserwacji; definiowanie widoków perspektywicznych; obracanie obiektów 3D; praca z rzutniami; zapisywanie i wywoływanie widoków
 3. System współrzędnych 3D: współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne; płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych układów współrzędnych; zapisywanie i wywoływanie układów współrzędnych
 4. Modele liniowe i powierzchniowe: wykorzystanie linii i polilinii w 3D; obiekty płaskie w przestrzeni 3D – grubość i poziom; powierzchnie 3D i polipowierzchnie; rodzaje powierzchni 3D
 5. Modele bryłowe: tworzenie modeli poprzez ekstrudowanie i obracanie obiektów płaskich zamkniętych; podstawowe obiekty bryłowe; fazowanie i zaokrąglanie na obiektach bryłowych; przekroje brył; modyfikowanie obiektów bryłowych; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych
 6. Generowanie rysunków 2D z obiektów bryłowych: tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; ustawianie widoków 2D z bryły; ustawianie widoków izometrycznych
 7. Podstawy wizualizacji: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie scen i świateł; przypisywanie materiałów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; rendering
 8. Eksport / import danych 3D: możliwości wymiany danych 3D między plikami; możliwość wymiany danych 3D między programami / platformami

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym. Szczegóły spotkań uczestnicy ustalają z prowadzącym.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

SketchUp kurs podstawowy 3D

 

Modelowanie komputerowe, wizualizacja i animacja z wykorzystaniem programu SketchUp i V-Ray

Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł
 1. Środowisko pracy: komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie rysunkami, plikami
 2. Wyświetlanie rysunku: nawigacja po ekranie; zarządzanie widokami i zasady ergonomicznej pracy przy użyciu myszki i klawiatury.
 3. Ustawienia rysunku: rysunki standardowe szablony; wykorzystywanie skrótów klawiaturowych
 4. Podstawowe narzędzia rysunkowe: rysowanie obiektów typu: linia, prostokąt/kwadrat, łuki, okręgi, wielokąty, tryb rysowania „od ręki – szkic ”.
 5. Tworzenie geometrii trójwymiarowej: komendy push/pull, follow me
 6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej i trójwymiarowej: podstawowe narzędzia do modyfikacji
 7. Sposoby organizacji tworzonych obiektów: grupy i komponenty, idea witryny 3D WareHouse
 8. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw, zarządzanie cechami obiektów i warstw; sposoby wyświetlania obiektów
 9. Konstruowanie obiektów pomocniczych: linie pomocnicze i korzyści z ich stosowania, sposoby tworzenia i modyfikacji
 10. Obiekty typy Tekst, wymiarowanie i mierzenie: tworzenie obiektów tekstowych wymiarowanie i sposoby pomiaru odległości
 11. Sposoby zapisywania i wydruków: tworzenie scen, zapisywanie do różnych formatów oraz wydruk
 12. Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie konkretnej sceny z obiektami na podstawie przygotowanych wydruków

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym, w terminach 25.03.2019, 27.03.2019, 01.04.2019, 03.04.2019, 05.04.2019, w godz. 16:30-19:30, sala 115 SSW.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

SketchUp kurs zaawansowany3D

 

Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł
 1.     Import obiektów rastrowych i ich przygotowanie do pracy
 2.     Praca z kamerą: sceny, widoki,
 3.     Tworzenie przekrojów
 4.     Tworzenie obiektów przestrzennych na bazie fotografii: komenda Match Photo, sposoby przygotowanie fotografii
 5.     Modelowanie terenu: narzędzie sandbox
 6.     Przygotowanie animacji
 7.     Arkusze i rzutnie: narzędzie Lay Out
 8.     Pluginy – aplikacje zewnętrzne wspomagające modelowanie: sposoby instalacji, witryny i popularni producenci pluginów
 9.     Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie konkretnej sceny z obiektami na podstawie podkładów rastrowych, generowanie animacji

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym.

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

SketchUp / V-Ray – kurs zaawansowany 3D

 

Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł
 1. Optymalizacja modeli Sketchup pod kątem wizualizacji w programie V-Ray
 2. Tworzenie materiałów Ppodstawowych w V-Ray
 3. Tworzenie materiałów zaawansowanych wraz z teksturowaniem w V-Ray
 4. Oświetlenie typu Exterior ( Zewnętrzne – Sun and Sky ) w V-Ray
 5. Oświetlenie typu Interior ( Wnętrza ) w V-Ray
 6. SketchUp/V-Ray, program graficzny – postprodukcja
 7. Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie konkretnej sceny z obiektami, dobór materiałów oświetlenia i ustawień silnika renderującego, wizualizacja, postprodukcja

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym (16:30 – 19:30).

TERMINY
6.05, 8.05, 10.05, 13.05, 15.05

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Projektowanie parametryczne

 

Czas trwania:

 • 20h

Cena kursu:

 • studenci SSW 530zł
 • pozostali 800zł

Proponujemy Państwu kurs projektowania z wykorzystaniem innowacyjnych technik projektowych, nazywanych komputacyjnymi (ang. computation) takich jak: projektowanie parametryczne i generatywne. Czym właściwie sa te techniki? Najprościej można opisać je jako metodę pracy nad projektem w oparciu o algorytmy komputerowe, które tworzymy samodzielnie. Powstaje w ten sposób unikalny zestaw wytycznych, na podstawie których aplikacja komputerowa generuje formę architektoniczną. Pracownie takich architektów jak Norman Foster, Zaha Hadid czy Coop Himmelb(l)au od dawna wykorzystują już podobne technologie, dzięki czemu są w stanie projektować unikalne i rozpoznawalne dzieła architektoniczne.
W ramach kursu poznają Państwo zasady projektowania parametrycznego / generatywnego. Zajęcia mają formę ćwiczeń w laboratorium komputerowym, podczas których uczestnicy rozwiązują zadanie projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi bazujących na oprogramowaniu firmy McNeel – Rhinoceros3D 5 wraz z pluginem do projektowania parametrycznego o nazwie Grasshopper.

Program:

 1. Prezentacja podstaw i możliwości projektowania parametrycznego.
 2. Wprowadzenie do krzywych i powierzchni NURBS
 3. Zapoznanie z programem McNeel Rhinoceros3D 5
 4. Podstawy modelowania w programie McNeel Rhinoceros3D 5
 5. Zaawansowane techniki modelowania w McNeel Rhinoceros3D 5
 6. Podstawy konstruowania algorytmów z wykorzystaniem pluginu Grasshopper
 7. Opracowanie algorytmu generującego formę.
 8. Ocena i omówienie efektów.

Wymagania wstępne: mile widziane wykształcenie w kierunku sztuk projektowych, konieczna znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość dowolnego programu CAD i/lub programu do grafiki wektorowej.

ORGANIZACJA KURSU
Kurs w systemie wieczorowym (16:30 – 19:30).

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Aplikuj już Dziś!

szkolenia@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status