Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w obszarze podatków – w szczególności podstawowej oceny skutków podatkowych określonych czynności, przedsięwzięć. Absolwent studiów nie tylko zdobędzie podstawy wiedzy materialnej o podatkach, lecz będzie również świadom w jaki sposób funkcjonują struktury organów podatkowych Państwa i jak prezentuje się przebieg postępowania podatkowego.
Zdobyta świadomość podatkowa pozwoli również identyfikować obszary potencjalnych wątpliwości bądź zagrożeń podatkowych, dzięki czemu absolwent będzie w stanie efektywnie korzystać z pomocy specjalistów podatkowych.

Studia realizowane są pod patronatem Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rekrutacja rusza już od 01.04.2020 r.

Absolwent studiów będzie mógł podążać ścieżką kariery w kancelariach, firmach doradczych, strukturach Krajowej Administracji Skarbowej oraz księgowości.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych doradców podatkowych i prawników, prowadzących własne praktyki jak i zatrudnionych w czołowych kancelariach prawnych regionu – dzięki czemu studenci otrzymają przygotowanie pod kątem oczekiwań rynkowych i realiów praktyki.

 

Andrzej Radwan-Wiński – opiekun merytoryczny
Doradca podatkowy, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Hałoń & Kucharski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi oraz w sporach sądowych z organami. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, szczególnie w obszarach VAT i CIT, restrukturyzacji oraz planowania podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lech Feder
Posiadający niemal trzydziestoletnie doświadczenie doradca podatkowy i radca prawny. Od wielu lat prowadzi własną Kancelarię, zapewniając kompleksową i kompletną pomoc dla przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentowaniu podatników w toku kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.

 

 

Jarosław Żuchowski
Doradca podatkowy z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Prowadząc własną Kancelarię zapewnia fachowe wsparcie dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, pomagając także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w problemach podatkowych. Od lat z sukcesami reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Bloki tematyczne
1. Podstawy prawa cywilnego i handlowe (14 h)
a. Wprowadzenie do części ogólnej kodeksu cywilnego;
b. Wprowadzenie do zobowiązań, najważniejsze umowy stosowane w obrocie;
c. Formy prowadzenia działalności gospodarczej;
d. Prawo cywilne a prawo podatkowe

2. Ogólne prawo podatkowe (8 h)
a. Ogólne zasady polskiego prawa podatkowego;
b. Polskie prawo podatkowe a prawo UE i prawo międzynarodowe

3. Podatki dochodowe (36 h)
a. Wprowadzenie do podatków dochodowych
b. Opodatkowanie działalności gospodarczej;
c. Opodatkowanie obrotu prywatnego i pracy;
d. Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa;

4. Międzynarodowe prawo podatkowe (10 h)
a. Istota umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
b. Najważniejsze instytucje
c. Metodyka analizy, praktyczne problemy
d. Wpływ orzecznictwa TSUE

5. Podatki pośrednie (40 h)
a. Podatek od towarów i usług – istota, zasady funkcjonowania
b. Podatek od towarów i usług – najważniejsze instytucje, główne problemy praktyczne
c. Podatek akcyzowy – istota, zasady funkcjonowania, podstawowe instytucje

6. Podatki i opłaty lokalne (26h)
a. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – istota podatku, zasady funkcjonowania, najważniejsze instytucje, praktyczne problemy
b. Podatek od czynności cywilnoprawnych – istota i zasady podatku, problemy praktyczne
c. Podatek od spadków i darowizn – istota i zasady podatku, problemy praktyczne
d. Pozostałe podatki i opłaty lokalne

7. Postępowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi (26 h)
a. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, – wprowadzenie, najważniejsze instytucje
b. Postępowanie odwoławcze, postępowanie przed sądami administracyjnymi
c. Postępowania nadzwyczajne,
d. Postępowanie egzekucyjne
e. Interpretacje indywidualne

8. Postępowanie administracyjne (4 h)
a. Postępowanie administracyjne a procedura podatkowa
b. Główne zasady procedury administracyjnej, istota prawa administracyjnego w obrocie prawnym

9. Kodeks karny skarbowy (6 h)
a. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej skarbowej
b. Najważniejsze normy kodeksu karnego skarbowego w praktyce podatkowej

10. Prawo celne (6 h)
a. Wprowadzenie, istota ora KCW
b. Najważniejsze procedury w praktyce podatkowej
c. Postępowanie celne – istota i specyfika

11. Prawo dewizowe (4h) – istota, podstawowe pojęcia, główne obowiązki w praktyce gospodarczej

12. Rachunkowość (4 h) – wprowadzenie, najważniejsze pojęcia, znaczenie rachunkowości dla prawa podatkowego i jej miejsce w systemie podatkowym.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem studiów Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem studiów.

Opłata semestralna – 1800 PLN / semestr 

Opłata miesięczna (12 rat) – 315 PLN

Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już Dziś!

podyplomowe@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status