Studia Licencjackie - Ekonomia

Studiuj ekonomię w SSW!

DLACZEGO WARTO?

♦  Ekonomia to jeden z kierunków, którego absolwenci poszukiwani są na wielu różnych stanowiskachMożna tu wyróżnić etaty, które ulokowane są w działach analiz i prognoz, etaty kierownicze oraz stanowiska  związane z zarządzaniem, z transportem, logistyką a także controllingiem i audytowaniem. Student na kierunku ekonomia musi w dość krótkim czasie przyswoić i nauczyć się stosować narzędzia matematyczne, statystyczne, elementy rachunkowości oraz analityki finansowej.

♦ Studiując na kierunku EKONOMIA studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach. Zdobywają wiedzę ekonomiczno-prawną oraz podstawową wiedzę informatyczną dotyczącą działania firm z zakresu zarządzania finansami, informatyki, organizacji i prowadzenia procesów transportowo-logistycznych.

♦ Na lokalnym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ekonomii, finansów, transportu i logistyki.

♦  Wybierz jedną z oferowanych specjalności:

  • rachunkowość i controlling

  • zarządzanie finansami

  • transport i logistyka

  • ekonomia i zarządzanie  firmą rodzinną

  • ekonomia menedżerska – nowość!

♦ Jako Absolwent, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne posiadać będziesz odpowiednie przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub do wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych oraz jednostkach budżetowych.

Opinia eksperta

dr Anna Szymczak, prof. SSW

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia SSW, Prezes Fundacji
“Edukacja, Praktyka, Rozwój”, praktyk gospodarczy

Ekonomia to uniwersalny kierunek studiów, dający możliwość budowania ścieżki kariery zawodowej w różnych obszarach szeroko pojętego biznesu. Absolwent tego kierunku wyposażony jest w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, finansową i zarządczą umożliwiającą podjęcie pracy w zawodzie ekonomisty na stanowiskach operacyjnych, takich jak. np. specjalista analityk,
w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi w przedsiębiorstwach różnych branż, w jednostkach doradczych oraz organizacjach i instytucjach (publicznych
i pozarządowych) w kraju i za granicą. Przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zwłaszcza firmy rodzinnej. Dodatkowo posiada przygotowanie do analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych
w przedsiębiorstwach o różnej skali działalności, zarówno małych, średnich, jak i globalnych.

Specjalności na kierunku Ekonomia w Filii w Chojnicach

Nazwa kierunku
Poziom studiów
Tryb studiów
uzyskany tytuł zawodowy
czas trwania studiów
Ekonomia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
licencjat
6 semestrów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 Studia niestacjonarne: 
390 PLN 420 PLN miesięcznie / I i II semestr             promocja na 1 rok studiów do 15.08.2021.
0 PLN 300 PLN wpisowe                                                promocja opłaty wpisowej do 15.08.2021.

Aplikuj już dzisiaj!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status