Studia Licencjackie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta


Warunki rekrutacji na studia
I stopnia

 

Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Filii w Chojnicach oraz w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki).

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji  na studia niestacjonarne, na kierunek: Ekonomia.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Business & Languages, Finanse i Rachunkowość,

Ekonomia, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka), Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo (nowość!), Zarządzanie i

Inżynieria Produkcji.


Dokumenty rekrutacyjne (studia niestacjonarne) 

Kierunek:  EKONOMIA

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu, można donieść po otrzymaniu dokumentu)
  • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

PROMOCJA: do 31.10.2020 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł 0 zł! (promocja nie dot. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej)


Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

  • ankieta osobowa (pobierz 1x) – pobierz tutaj
  • umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tutaj
  • załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tutaj
  • preferowany moduł dyplomowania pobierz tutaj

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. 

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów.

Decyduje kolejność podpisanej umowy (za wyjątkiem studiów na kierunku Architektura Wnętrz (I i II st.) i Architektura (I st.) gdzie organizowana jest rozmowa kwalifikacyjna).

 

Aktualna oferta

Nazwa kierunku
Poziom studiów
Tryb studiów
uzyskany tytuł zawodowy
czas trwania studiów
Ekonomia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
licencjat
6 semestrów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 Studia niestacjonarne: 
420 PLN  290 PLN miesięcznie / I i II semestr 
 PROMOCJA DO 31.10.2020 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status