Studia Magisterskie - Finanse i Rachunkowość

Dlaczego warto?

♦ W ramach kierunku finanse i rachunkowość zdobędziesz nowoczesną wiedzę oraz  umiejętności niezbędne do pracy w branży finansowo – księgowej. Wiedza i umiejętności absolwenta
w Sopockiej Szkoły Wyższej budowane są na solidnych podstawach ekonomii, finansów, rachunkowości i prawa dopełnione przez umiejętności miękkie (soft skills) oraz zdolności analityczne.


♦  Dynamiczny rozwój wysoko wyspecjalizowanych procesów związanych z finansami i księgowością. Coraz bardziej istotna interdyscyplinarność w zawodzie finansisty i księgowego.


♦  Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów
i rachunkowości na lokalnym rynku pracy. 


♦ Gwarancja podniesienie kompetencji językowych w ramach programu studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Sopocka Szkoła Wyższa oferuje w ramach programu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość zwiększoną liczbę godzin nauki języka obcego. To wyjątkowa okazja dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje językowe i pracować 

w międzynarodowym otoczeniu biznesowym! O przyjęcie do SSW na studia II stopnia na kierunek Finanse i Rachunkowość ubiegać się mogą osoby mające dyplom licencjata Finansów i Rachunkowość lub kierunków pokrewnych.


♦  Tylko dla studentów SSW  kurs Global Business Services Qualification wart 3500 zł  zupełnie za darmo. Zostając studentem SSW kierunku Finanse i Rachunkowość masz możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym  144-godzinnym kursie na poziomie menedżerskim – Global Business Services Qualification.
W ramach tej kwalifikacji studenci pracują na danych empirycznych, praktycznych mechanizmach i wiedzy z obszaru finansów, zamówień, informatyki, kadr i innych kluczowych obszarów usług biznesowych. Tylko dla studentów SSW koszt kursu  to  O zł. Rzeczywista wartość kursu to aż 3500 zł!. Kurs kończy się certyfikatem. Studiując w SSW, podnosisz swoje kompetencje i jesteś konkurencyjny na rynku pracy.
Po szczegółowe informacje na temat kursu zapraszamy TUTAJ.


♦  Zakrojona na szeroką skalę współpraca SSW z międzynarodowym otoczeniem biznesowym pozwala na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście  Przy SSW działa Konwent Pracodawców wspierający studentów i absolwentów SSW
w wejściu na rynek pracy.

 

Opinia eksperta

dr Klaudia Kozłowska

ekspert ds. finansów i rachunkowości, autor wielu publikacji naukowych, właścicielka biura rachunkowego

Księgowy i finansista to zawód przyszłości z tradycjami. Absolwenci tego kierunku w coraz większym zakresie muszą być ekspertami o dużych umiejętnościach analitycznych i komunikacyjnych. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu rachunkowości, controllingu, finansów, podatków oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Rozumie także zagadnienia otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz działania jednostek gospodarczych w środowisku prawnym.

Specjalności

W ramach specjalności rachunkowość i controling otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera. Księgowy to zawód z tradycjami i mocną pozycją w przedsiębiorstwie, natomiast controller to zawód nowy, z przyszłością.

Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości. Controller przygotowuje informacje niezbędne do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i operacyjnych. Dla prezesa firmy tak przygotowany pracownik staje się niezbędny i często jest zatrudniany jako jego asystent. Księgowy to zawód zaufania publicznego, to rzemiosło i sztuka, które dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Umiejętności zdobyte podczas studiów na tej specjalności obejmują przygotowanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

Praca po studiach:
♦   w przedsiębiorstwach
♦   w korporacjach międzynarodowych
♦   w instytucjach państwowych i samorządowych
♦   w bankach i firmach ubezpieczeniowych
♦   w biurach rachunkowych

Wybrane przedmioty:
♦   Modele rachunku kosztów KARDASZ
♦   Portfel inwestycyjny
♦   Standardy sprawozdawczości finansowej MSR II
♦   Konsolidacja sprawozdań finansowych
♦   Rewizja sprawozdań finansowych

W warunkach rynku kapitałowo- pieniężnego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie nimi dotyczy w głównej mierze zarządzanie finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz mógł pracować jako:
♦   Analityk finansowy
♦   Doradca podatkowy
♦   Audytor wewnętrzny
♦   Broker ubezpieczeniowy
♦   Doradca inwestycyjny

Praca po studiach:
♦   Urzędy administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
♦   Podmioty sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS)
♦   Banki
♦   Towarzystwa inwestycyjne i emerytalne
♦   Firmy konsultingowe

Wybrane przedmioty:
♦   finanse przedsiębiorstw
♦   funkcjonowanie rynku walutowego
♦   rozliczenia i finanse międzynarodowe
♦   ubezpieczenia społeczne i emerytalne

Podatki były, są i będą ważną kategorią ekonomiczną i prawną nie tylko każdego systemu politycznego, lecz są one ważne i obecnie w życiu każdego podatnika i działalności wszystkich przedsiębiorstw.

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego. Studenci nabędą umiejętności interpretowania przepisów podatkowych.

Wybrane przedmioty:
♦   Ordynacja podatkowa
♦   Podatki i opłaty lokalne
♦   Podatek dochodowy od osób fizycznych
♦   Podatek dochodowy od osób prawnych
♦   Podatek od towarów i usług
♦   Podatek akcyzowy

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Nazwa kierunku
Poziom studiów
Tryb studiów
uzyskany tytuł zawodowy
czas trwania studiów
Finanse i Rachunkowość
studia II stopnia
studia niestacjonarne
magister
4 semestry
 Studia niestacjonarne: 
420 PLN  390 PLN miesięcznie / I i II semestr 
 PROMOCJA DO 31.05.2020 

Aplikuj już Dziś!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status