Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

 

Rekrutacja na kolejną edycję rusza już 01 kwietnia 2021 r.

    UWAGA!                      

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie dzięki czemu pozwalają uzyskać Certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora Wewnętrznego
II Stopnia PIKW.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

–   Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

–   Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW

–   Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o

–   Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych

na stanowisku audytora lub kontrolera.

Studia skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie, pracowników komórek audytu wewnętrznego banków, ubezpieczycieli, pracowników administracji samorządowej oraz przedsiębiorców.

A także do wszystkich osób chcących zdobyć umiejętność:

 • identyfikacji i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane
 • dokonywania opisów procesów
 • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej
 • identyfikowania oraz oceny ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
 • dokonywania wstępnego przeglądu procesów
 • przygotowywania planu audytu
 • przeprowadzania audytu
 • nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe

Opiekun merytoryczny – Grzegorz Zieliński.

Wykładowcami w ramach studiów są nauczyciele akademiccy SSW oraz praktycy audytorzy wewnętrzni:

Mariusz Sujka –  trener biznesu oraz coach akredytowany przy Izbie Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, realizacji projektów oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, psychologii kontroli i władzy. Jest również audytorem wewnętrznym certyfikowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

dr Joanna Pioch- Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora uzyskała w 1996 roku za pracę „Metody oceny rozwoju firmy. Studium teoretyczne i praktyczna weryfikacja”. Od 2019 roku obejmuje stanowisko dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów SSW. Opublikowała 50 publikacji naukowych. Jej działalność naukowa koncentruje się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w Polsce, a także zarządzaniem wartością dla akcjonariuszy, w tym na problematyce jej tworzenia, ale także destrukcji. Brała udział w ponad 20 konferencjach naukowych i sympozjach. Współorganizatorka kilkunastu edycji ogólnopolskiej konferencji dot. zarządzania wartością przedsiębiorstw.

 

 

 

Wojciech Zemła – ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 1992r. pracownik samorządowy na stanowisku Sekretarza miasta Sopotu. Związany z działalnością szkoleniowo-doradczą od lat. Przed zatrudnieniem w samorządzie – w ramach prowadzenia firmy szkoleniowo-doradczej, w późniejszych latach jako szkoleniowiec, trener i wykładowca na studiach wyższych z tematów: podstawy samorządu terytorialnego oraz strategia rozwoju lokalnego. Od 1995 roku trener w zamówieniach publicznych, doradca, prowadzący przez te lata na zlecenie i we współpracy z firmami szkoleniowymi  kurs, szkolenia i zajęcia na wyższych uczelniach. W ramach aktywności samorządowej mający  bezpośredni kontakt i doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów z zakresu zamówień publicznych.

W skład kadry również wchodzą:

 • Ewa Sowińska
 • Luiza Budner-Iwanicka
 • Leszek Adamski
 • Marek Dyjasz
 • Mariola Wołoszyn

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów dostępnym TUTAJ
Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. 08.00 – 15.00.

UWAGA!  Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Forma zaliczenia studiów – pisemny egzamin końcowy.

Opłata semestralna – 2050 PLN / semestr 

Opłata miesięczna (10 rat) – 420 PLN

Opłata wpisowa – 200 PLN

Aplikuj już Dziś!

e-mail: rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl

tel. kom. 536 502 797

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status