Studia Podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja trwa do 31 października 2020 r.

Po dokonaniu rejestracji on-line na studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (orginał do wglądu)
  • dowód wpłaty „opłaty rekrutacyjnej” na konto SSW (nr konta: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000) koniecznie z dopiskiem rodzaju Studiów Podyplomowych! – do 31.10.2020 r. obowiązuje promocja 85 zł 0 zł!

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne: 

  •  ankieta osobowa (pobierz x1) – pobierz tu
  •  umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz x2 i wydrukuj) – pobierz tu
  • załącznik nr 1 (pobierz x2 i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu
Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych. 
 

Rejestracja Online

Opłaty za studia podyplomowe

Aplikuj już dzisiaj! 

podyplomowe@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status