Władze uczelni
Rektor, Prorektor, Kanclerz

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Rektor

dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo - Lingwistycznego

mgr Maria Basandowska

Kanclerz

Dziekani

dr Joanna Pioch

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Dziekan Filii w Chojnicach

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Dziekan Wydziału Architektury, 
Inżynierii i Sztuki

dr inż. arch. Ilona Dardzińska

Prodziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki

Senat

 

Rektor prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Kanclerz mgr Maria Basandowska

Prorektor dr Anna Szymczak, prof nadzw. SSW

Dziekan dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

dr Felicja Góraj

dr inż. Janusz Żółkiewicz, prof. SSW

dr Roman Nilidziński

dr hab. Jerzy Ossowski, prof. SSW

przedstawiciele studentów – 2 studentów

przedstawiciel pracowników – Danuta Szymerkowska – Kubik

Rada Programowa

 

Do najważniejszych zadań Rady Programowej Sopockiej Szkoły Wyższej należy:

-ustalanie głównych kierunków rozwoju Uczelni;
-dbanie o wysoki poziom prowadzonych form kształcenia;
-przegląd i ocena programów nauczania

Przewodniczącym Rady Programowej jest dr hab. Jerzy Ossowski, prof. SSW

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status