Szanowni Studenci, z myślą o wspieraniu Waszego rozwoju naukowego, SSW zapewnia Wam bezpłatny dostęp do bazy naukowej EBSCO. Baza EBSCO jest w przeważającej części anglojęzyczna i umożliwia dostęp do tysięcy recenzowanych naukowo czasopism  oraz głównych indeksów tematycznych. Gromadzi literaturę z zakresu m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ścisłych, technicznych, zarządzania i biznesu.  Więcej informacji o bazie znajduje się tutaj

Zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu do pracowni komputerowej i skorzystania z adresu http://search.ebscohost.com