COVID-19 – procedury SSW – Chojnice w strefie czerwonej

W związku z wejściem Chojnic w strefę czerwoną  prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w SSW:

  1. Procedura postępowania w sytuacjach występowania objawów chorobowych COVID-19 u studentów oraz pracowników Sopockiej Szkoły Wyższe. pdf
  2. Warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury Sopockiej Szkoły Wyższej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział. pdf
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status