Dla Kandydata


Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki) oraz Fili SSW w Chojnicach.

Terminy rekrutacji: 01.04. – 15.10.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Business & Languages, Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo (nowość!), Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne na kierunek EKONOMIA. 

Warunki rekrutacyjne na studia I stopnia

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich. Aby dostać się na naszą uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów (za wyjątkiem studiów na kierunku Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu i Wzornictwo, gdzie należy przedstawić portfolio).

Po dokonaniu Internetowej Rejestracji Kandydata on-line należy dostarczyć:

– kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu, można donieść po otrzymaniu dokumentu),
– 1 fotografia o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
– komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji IRK (po 2 egzemplarze),
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 150 zł (dotyczy wyłącznie kierunków, na których prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna) lub 85 zł (na pozostałe kierunki), tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000,
– w przypadku przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej należy również dostarczyć list motywacyjny i płytę CD lub pendrive z nagranym portfolio (szczegóły poniżej).

 Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście w biurze rekrutacji, wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni lub przesłać skanem przez Internetową Rejestrację Kandydata (wraz z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów w dalszym terminie). Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Promocja na wpisowe 0 zł przy zapisie do 31.10.2021!


Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

Terminy rekrutacji: 01.04. – 15.10.

Warunki rekrutacyjne na kierunki Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne)

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się o nie ubiegać absolwenci studiów wyższych. Aby dostać się na naszą uczelnię wystarczy dyplom ukończenia studiów I stopnia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Po dokonaniu Internetowej Rejestracji Kandydata on-line należy dostarczyć:

– kserokopię dyplomu i suplementu studiów wyższych (oryginał do wglądu; do czasu otrzymania dokumentu można dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów),
– 1 fotografię o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
– komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji IRK (po 2 egzemplarze),
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł, tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000.

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście w biurze rekrutacji, wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni lub przesłać skanem przez Internetową Rejestrację Kandydata (wraz z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów w dalszym terminie). Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Promocja na wpisowe 0 zł przy zapisie do 31.10.2021!

Aplikuj już dzisiaj!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status