Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Rektor i Senat Sopockiej Szkoły Wyższej zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 połączoną z uroczystym wręczeniem dyplomów, która odbędzie się 19 października 2019 roku o godzinie 10:00 w Filii SSW w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44.

Program uroczystości:
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
Powitanie gości
Wystąpienie inauguracyjne prof. dr hab. Teresy Martyniuk, JM Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej
Wystąpienia zaproszonych gości
Immatrykulacja
Wręczenie dyplomów absolwentom SSW
Wykład inauguracyjny – dr inż. Szymon Talbierz „Innowacyjne projekty B+R oraz inwestycyjne realizowane przez polskie firmy”
Koncert Chóru SSW „Mundus Cantat”
Gaudeamus Igitur