Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych!

W tegorocznym konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

Kontakt:

Beata Przywoska

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

tel. 22 185 44 41

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status