Konkursy Prac Dyplomowych PTE!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w corocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Bieżąca edycja trwa od października 2020 r. do marca 2021 r. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora przewidziano do 31 grudnia 2020 r.

Celem konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej i działalności PTE wśród młodzieży akademickiej.

Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim i angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora możliwe jest od października do końca grudnia 2020 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Zostaną wybrane te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  Obrady kapituły odbędą się w lutym 2021r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest Nagroda im. Profesora Lucjana Hofmana, wieloletniego prezesa PTE w Gdańsku, ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, a w Konkursie Prac Licencjackich – Nagroda im. Profesora Witolda Andruszkiewicza, prezesa PTE – specjalisty w zakresie transportu, zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Prace należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) autora na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Konkurs Prac Licencjackich.

W razie pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się  z biurem PTE Oddział w Gdańsku:

Więcej: https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

Patronat honorowy nad konkursami objął Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Sopotu oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, natomiast patronat medialny pełni Radio Gdańsk.

Wyłącznym Partnerem Konkursów jest PKS Gdańsk – Oliwa S.A.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status