Nasza Kadra

prof. dr hab.Teresa Martyniuk
prof. dr hab. Jerzy Gierusz

dr Sławomir Antkiewicz

dr Piotr Bielski

dr Mariusz Chmielewski

dr Magdalena Gostkowska – Drzewicka

dr Małgorzata Grabus

dr Arseniusz Finster

dr Juliusz Giżyński 

dr Klaudia Kozłowska

dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. nadzw.

dr Andrzej C. Leszczyński

dr inż. Ewa Łączek – Tarazewicz

dr Ewa Majerowska

dr Olga Martyniuk

dr inż. Andrzej Michalak

dr Bohdan Pac

dr Piotr Pisarewicz

dr Jerzy Podlewski

dr Ewa Spigarska

dr Anna Szymczak, prof. nadzw.

dr Krzysztof Świetlik

dr inż. Janusz Żółkiewicz, prof. nadzw.

mgr Iwona Dominiak

mgr Alicja Frymark

mgr Aneta Kłodzińska

mgr Anna Kryzel

mgr Aleksandra Lenkiewicz

mgr Renata Matuszkiewicz

mgr Arkadiusz Szulc

mgr Kamil Trzebiatowski

mgr Agnieszka Wojciechowska  – Kotlęga

mgr Anita Wolska