Nie masz pracy? Zgłoś się do projektu!

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi rekrutację Uczestników do projektu „Przyszłość z pracą dla młodych”. Rynek pracy w naszym regionie jest dosyć ubogi, a osób młodych pozostających bez pracy coraz więcej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji/ kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji Uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– od 18-29 r.ż.,
– nie uczące się w trybie stacjonarnym,
– nie szkolące,
– nie pracujące
– mieszkające w powiecie chojnickim i człuchowskim.

Więcej informacji udziela:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status