Nie masz pracy? Zgłoś się do projektu!

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi rekrutację Uczestników do projektu „Przyszłość z pracą dla młodych”. Rynek pracy w naszym regionie jest dosyć ubogi, a osób młodych pozostających bez pracy coraz więcej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji/ kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji Uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– od 18-29 r.ż.,
– nie uczące się w trybie stacjonarnym,
– nie szkolące,
– nie pracujące
– mieszkające w powiecie chojnickim i człuchowskim.

Więcej informacji udziela: