O Uczelni

Rektor Uczelni prof. dr hab. Teresa Martyniuk

 

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię, europeistykę i business & languages (biznes i języki obce), a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz orazarchitekturę (dawniej architekturę i urbanistykęPlany i programy studiów są konsultowane  z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery. Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

rektor

Play Video

Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.   W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

♦  profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
♦  kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
♦  tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
♦  partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
♦  promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

HISTORIA UCZELNI

Pomysł założenia uczelni ekonomicznej specjalizującej się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami pojawił się w roku 1997. Konkretne prace związane z uruchomieniem rozpoczęto z początkiem roku 1998. Ukonstytuował się wtedy zespół założycielski, który stworzyło grono dziewięciu profesorów z Trójmiasta. Uznano, że najlepszą nazwą tworzonej uczelni będzie Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości (WSFiR).

Decyzją Ministra, wyrażającą zgodę na działalność dydaktyczną WSFiR, Założyciel powołał w październiku 1999 roku władze uczelni. Rektorem został – prof. Lech Bednarski. Wpisanie WSFiR do rejestru szkół wyższych było podstawą decyzji Założyciela o uruchomieniu rekrutacji do uczelni i rozpoczęcia zajęć z dniem 1 marca 2000 roku. Wiosną 2000 roku studia w WSFiR podjęło około 300 studentów. Dla usprawnienia zarządzania uczelnią w roku 2005 powołano Radę Naukowo-Dydaktyczną, której przewodniczącym został prof. Jerzy Ossowski.

By poszerzyć ofertę dydaktyczną, również w roku 2005 uruchomiono nowy kierunek studiów – Europeistykę (ze specjalnościami: Handel Międzynarodowy oraz Komunikacja Społeczna i Media). Z tą chwilą studenci naszej uczelni mogą studiować na kierunkach i specjalnościach ekonomicznych oraz europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

W roku 2006 uczelnia otworzyła Wydział Zamiejscowy w Chojnicach proponujący młodzieży z Chojnic i okolic, np. Miastka, Brus, Tucholi, Człuchowa, Złotowa itd., szeroką ofertę dydaktyczną z zakresu ekonomii.  Dziekanem Wydziału Zamiejscowego została prof. Anna Szymczak.

Z powodu śmierci prof. Lecha Bednarskiego w grudniu 2006 roku, powołano nowe władze uczelni. Stanowisko rektora objęła prof. Teresa Martyniuk.

Przełom w funkcjonowaniu uczelni stanowi rok 2007. Uczelnia nasza zmienia nazwę na Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), z jednej strony nadal wpisując się w ekonomiczne tradycje akademickie Sopotu (miasto jest od dawna kolebką uczelni o profilu ekonomicznym), z drugiej strony umożliwiając poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez otwarcie nowego wydziału – Wydziału Architektury z szeroką ofertą oryginalnych kierunków jak: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu czy Ochrona Dóbr Kultury.

Przez kilkanaście lat swojego funkcjonowania SSW współpracowała z wieloma ośrodkami naukowymi i uczelniami krajowymi, a także zagranicznymi. Były to m.in. Fontys University of Applied Sciences (Venlo, Holandia), Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (ŻPUT, Ukraina) czy SRH Hochschule Calw (Niemcy).

We wrześniu 2019 r. wraz z rozwojem Uczelni i oferty edukacyjnej SSW powołany został Prorektor ds. rozwoju i kształcenia. Stanowisko Prorektora objęła dr A. Szymczak, prof. nadzw. SSW.

Na chwilę obecną SSW jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:

♦  Wydział Ekonomii i Finansów
♦  Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
♦  Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny (wraz z Ateneum Szkołą Wyższą)

Uczelnia posiada Filię w Chojnicach.

W SSW zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 3500 osób.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status