Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Zajęcia w Sopockiej Szkole Wyższej w semestrze zimowym odbywać się będą  w systemie mieszanym (zdalnie/stacjonarnie). Nauczanie zdalne dotyczyć będzie wykładów i części ćwiczeń. W formie tradycyjnej przy zachowaniu rygoru sanitarnego odbywać się będą niektóre ćwiczenia, w tym laboratoria oraz zajęcia projektowe.  Przewiduje się, że zajęcia w formie stacjonarnej stanowić będą ok 50-75 % zajęć w zależności od semestru i roku studiów.  Dokładne plany zajęć zostaną podane w II połowie września.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz nowych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie, mogą nastąpić zmiany w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status