Praktykuj umiejętności

„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”

 

Projekt „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej ” realizowany w okresie od 2018-02-01 do 2019-11-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 138 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych w latach 2018-19.

 

Projekt skierowany jest do studentów 4 ostatnich semestrów (studia I i II stopnia) Wydziału Architektury, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach, którzy pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów oraz wykazują chęć zdobycia nowych umiejętności praktycznych. 3 miesięczne staże zawodowe realizowane będą w okresie wakacyjnym, zgodnie z sylabusami stażu zawodowego i u pracodawców zweryfikowanych przez Beneficjenta projektu.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

 

– podniesienie kwalifikacji studentów/ek studiów I i II stopnia Sopockiej Szkoły Wyższej

 

– zdobycie nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, zgodnych z potrzebami obecnego rynku pracy

 

– umożliwienie studentom zapoznania się z charakterem i organizacją pracy w przedsiębiorstwie, poznanie wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników i możliwość zaprezentowania im swoich umiejętności

 

– umożliwienie studentom zapoznania się ze specyfiką pracy w branży zgodnej z ich wykształceniem, dzięki czemu są oni bardziej przygotowani do opracowania tematyki i realizacji pracy dyplomowej oraz do poszukiwania pracy po zakończeniu nauki

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Wartość projektu: 1 891 281.60 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 593 972.13 zł

 

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:

 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status