Projekty

Projekt „Rozwój kompetencji studentów Sopockiej Szkoły Wyższej” realizowany w okresie od 2017-01-01 do  2019-10-31 przez Sopocką Szkołę Wyższą zakłada skierowanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do studentów wszystkich wydziałów uczelni.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 300 studentów Sopockiej Szkoły Wyższej odpowiadających potrzebom pomorskiej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w latach 2016-2019.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

  • przekazanie wiedzy merytorycznej i wyrobienie umiejętności praktycznych z nowoczesnych technik zawodowych poszukiwanej na rynku pracy oraz zapoznanie uczestników z narzędziami i sprzętem wykorzystywanym w pracy związanej z określonymi nowoczesnymi technologiami i metodami pracy(zajęcia o charakterze warsztatowym, szkolenia certyfikowane)
  • wyrobienie umiejętności w zakresie pracy zespołowej i komunikacji w grupie, organizacji pracy i zarządzania czasem wystąpień publicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem (projekty zespołowe, szkolenia miękkie) oraz w zakresie kompetencji językowych (kursy językowe) i informatycznych.

Grupy docelowe objęte wsparciem w latach 2016-19 to 300 studentów SSW ostatnich czterech semestrów :

  • Studiów I i II stopnia na wydziale Architektury
  • Studiów I i II stopnia na wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status