Projekty

Projekt „Rozwój kompetencji studentów Sopockiej Szkoły Wyższej” realizowany w okresie od 2017-01-01 do  2019-10-31 przez Sopocką Szkołę Wyższą zakłada skierowanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do studentów wszystkich wydziałów uczelni.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 300 studentów Sopockiej Szkoły Wyższej odpowiadających potrzebom pomorskiej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w latach 2016-2019.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

  • przekazanie wiedzy merytorycznej i wyrobienie umiejętności praktycznych z nowoczesnych technik zawodowych poszukiwanej na rynku pracy oraz zapoznanie uczestników z narzędziami i sprzętem wykorzystywanym w pracy związanej z określonymi nowoczesnymi technologiami i metodami pracy(zajęcia o charakterze warsztatowym, szkolenia certyfikowane)
  • wyrobienie umiejętności w zakresie pracy zespołowej i komunikacji w grupie, organizacji pracy i zarządzania czasem wystąpień publicznych, sposobów radzenia sobie ze stresem (projekty zespołowe, szkolenia miękkie) oraz w zakresie kompetencji językowych (kursy językowe) i informatycznych.

Grupy docelowe objęte wsparciem w latach 2016-19 to 300 studentów SSW ostatnich czterech semestrów :

  • Studiów I i II stopnia na wydziale Architektury
  • Studiów I i II stopnia na wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach