Studenci Niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni – uczelnia bez barier

Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera na naszej uczelni sprzyjała integracji wszystkich studentów, bez względu na ich kulturę, wyznanie czy niepełnosprawność.

W SSW studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Stwarzamy niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Uczelnia finansuje: koszty realizacji działań służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, specjalistyczne szkolenia, wyposażenie sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Studentów niepełnosprawnych otaczamy więc szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia bez barier dla osób o różnych dysfunkcjach. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a to czego nie zrobiono na etapie projektu, jest cały czas zmieniane i ulepszane. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie propozycje i zapytania.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Danuta Szymerkowska –Kubik. tel +48 502 639 272  dkubik@ssw,sopot.pl

 

Pracownik ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Architektury i na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym

Patrycja Rakowska – Smoszna tel. +58 555 83 60 prakowska@ssw.sopot.pl

 

Pracownicy ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach

Anna Gruchała +52 397 31 75 chojnice@ssw.sopot.pl

 

Zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych prowadzi:

fizjoterapeuta mgr Agnieszka Kubik sekcja@ssw.sopot.pl

Zarządzenie Nr 76/2 Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2013 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych pdf

Zarządzenie Nr 76/1 Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia pdf