Studenci Niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni – uczelnia bez barier 

Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera na naszej uczelni sprzyjała integracji wszystkich studentów, bez względu na ich kulturę, wyznanie czy niepełnosprawność. W SSW studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Stwarzamy niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Uczelnia finansuje: koszty realizacji działań służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, specjalistyczne szkolenia, wyposażenie sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Studentów niepełnosprawnych otaczamy więc szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia bez barier dla osób o różnych dysfunkcjach. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a to czego nie zrobiono na etapie projektu, jest cały czas zmieniane i ulepszane. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie propozycje i zapytania.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

Danuta Szymerkowska –Kubik. tel +48 502 639 272  danuta.kubik@ssw-sopot.pl

Pracownik ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki oraz na Wydziale Ekonomii i Finansów:

Patrycja Rakowska – Smoszna tel. +58 555 83 60 patrycja.rakowska@ssw-sopot.pl

Zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych prowadzi:

fizjoterapeuta mgr Agnieszka Kubik sekcja@ssw.sopot.p

Zarządzenie w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych pdf

Zarządzenie – przyznawania wsparcia pdf

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych pdf

Zarządzenie – Rodo  pdf

Wnioski proszę składać mailowo –  tel +48 502 639 272  danuta.kubik@ssw-sopot.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status