Studenci Niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni – uczelnia bez barier

Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera na naszej uczelni sprzyjała integracji wszystkich studentów, bez względu na ich kulturę, wyznanie czy niepełnosprawność.

W SSW studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. Stwarzamy niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Uczelnia finansuje: koszty realizacji działań służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, specjalistyczne szkolenia, wyposażenie sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Studentów niepełnosprawnych otaczamy więc szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sopocka Szkoła Wyższa to uczelnia bez barier dla osób o różnych dysfunkcjach. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a to czego nie zrobiono na etapie projektu, jest cały czas zmieniane i ulepszane. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie propozycje i zapytania.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Danuta Szymerkowska –Kubik. tel +48 502 639 272  dkubik@ssw,sopot.pl

 

Pracownik ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Architektury i na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym

Patrycja Rakowska – Smoszna tel. +58 555 83 60 prakowska@ssw.sopot.pl

 

Pracownicy ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach

Anna Gruchała +52 397 31 75 chojnice@ssw.sopot.pl

 

Zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych prowadzi:

fizjoterapeuta mgr Agnieszka Kubik sekcja@ssw.sopot.pl

Zarządzenie Nr 76/2 Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2013 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych pdf

Zarządzenie Nr 76/1 Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status