Studia Licencjackie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta


Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki) oraz Fili SSW w Chojnicach.

Terminy rekrutacji: 01.04. – 15.10.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Business & Languages, Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo (nowość!), Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne na kierunek EKONOMIA. 

Warunki rekrutacyjne na studia I stopnia

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich. Aby dostać się na naszą uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów (za wyjątkiem studiów na kierunku Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu i Wzornictwo, gdzie należy przedstawić portfolio).

Po dokonaniu Internetowej Rejestracji Kandydata on-line należy dostarczyć:

– kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu, można donieść po otrzymaniu dokumentu),
– 1 fotografia o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
– komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji IRK (po 2 egzemplarze),
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 150 zł (dotyczy wyłącznie kierunków, na których prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna) lub 85 zł (na pozostałe kierunki), tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000,
– w przypadku przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej należy również dostarczyć list motywacyjny i płytę CD lub pendrive z nagranym portfolio (szczegóły poniżej).

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście w biurze rekrutacji, wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni lub przesłać skanem przez Internetową Rejestrację Kandydata (wraz z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów w dalszym terminie). Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Rozmowa kwalifikacyjna (na studia I stopnia na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo)

Uwaga! Ze względu na stan epidemii rozmowy kwalifikacyjne nie obowiązują!
Kandydaci przesyłają portfolio na nośniku elektronicznym i podlegają ocenie komisji zdalnie!

Termin nadsyłania portfolio na studia I stopnia na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo – 27 maj 2021

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunki I stopnia: Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu oraz Wzornictwo jest sprawdzian kwalifikacyjny składający się z rozmowy z komisją rekrutacyjną na podstawie listu motywacyjnego oraz dokumentacji portfolio (w oryginałach i nagranej na płytę CD lub pendrive). Elementy te są niezbędne do dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio zawierające wykonane osobiście 4 prace: 2 prace kolorowe (malarskie) i 2 czarno-białe (np. szkice) techniką i tematyką dowolną w formacie powyżej A4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może również zaprezentować prace z zakresu fotografii, grafiki, rzeźby itp. świadczące o dodatkowych zainteresowaniach i predyspozycjach. O rozstrzygnięciu rozmowy kwalifikacyjnej może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aktualna oferta

Nazwa kierunku
Poziom studiów
Tryb studiów
uzyskany tytuł zawodowy
czas trwania studiów
Ekonomia
studia I stopnia
studia niestacjonarne
licencjat
6 semestrów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 Studia niestacjonarne: 
390 PLN 420 PLN miesięcznie / I i II semestr             promocja na 1 rok studiów do 30.09.2021.
0 PLN 300 PLN wpisowe                                                promocja opłaty wpisowej do 30.09.2021.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status