Studia Licencjackie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta

Warunki rekrutacji na studia
I stopnia

 

Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Filii w Chojnicach oraz w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki).

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji  na studia niestacjonarne, na kierunek: Ekonomia.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Business & Languages, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka), Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo (nowość!), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Dokumenty rekrutacyjne (studia niestacjonarne)
KIERUNEK: 
Ekonomia
Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:
– kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu, można donieść po otrzymaniu dokumentu)
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

– ankieta osobowa (pobierz 1x) – pobierz tutaj
– umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz Tutaj
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz Tutaj

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.
Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów.
Decyduje kolejność podpisanej umowy (za wyjątkiem studiów na kierunku Architektura Wnętrz (I i II st.) i Architektura (I st.) gdzie organizowana jest rozmowa kwalifikacyjna).

 

Aktualna oferta