Studia Magisterskie - warunki rekrutacji

 

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (studia magisterskie)Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Filii w Chojnicach oraz w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki).

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji na studia niestacjonarne, na kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki:Architektura, Architektura Wnętrz, Finanse i Rachunkowość oraz Finanse i Rachunkowość ACCA.
Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

  •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem dyplomu ( oryginały do wglądu) –w przypadku, gdy Uczelnia jeszcze nie wyrobiła dyplomu, można przynieść zaświadczenie o ukończonych studiach, a po otrzymaniu dyplomu, niezwłocznie go donieść
  • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko, konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

PROMOCJA: do 31.10.2020 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł 0 zł! (promocja nie dot. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej).

Pobierz i podpisz poniższe dokumenty, aby skompletować dokumenty rekrutacyjne:

  • ankieta osobowa (pobierz 1x) pobierz tu
  • umowa o studiowanie (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
  • załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
  • preferowany moduł dyplomowania – pobierz tu

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych. Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link 

 

Rejestracja Online

Opłaty za pierwszy i drugi stopień

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status