Studia Magisterskie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta


Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

Terminy rekrutacji: 01.04. – 15.10.

Warunki rekrutacyjne na kierunki Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne)

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się o nie ubiegać absolwenci studiów wyższych. Aby dostać się na naszą uczelnię wystarczy dyplom ukończenia studiów I stopnia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Po dokonaniu Internetowej Rejestracji Kandydata on-line należy dostarczyć:

– kserokopię dyplomu i suplementu studiów wyższych (oryginał do wglądu; do czasu otrzymania dokumentu można dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów),
– 1 fotografię o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
– komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji IRK (po 2 egzemplarze),
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł, tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000.

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście w biurze rekrutacji, wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni lub przesłać skanem przez Internetową Rejestrację Kandydata (wraz z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów w dalszym terminie). Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Warunki rekrutacyjne na kierunek Architektura / Architektura wnętrz II stopnia – SOPOT

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aktualna Oferta

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość w Filii w Chojnicach

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 Studia niestacjonarne: 
450 PLN 480 PLN miesięcznie / I i II semestr             promocja na 1 rok studiów do 31.10.2021.
0 PLN 300 PLN wpisowe                                                promocja opłaty wpisowej do 31.10.2021.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status