Studia Magisterskie

Warunki Rekrutacji

Aktualna Oferta

Aktualna Oferta

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość w Filii w Chojnicach

W ramach specjalności rachunkowość i controling otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera. Księgowy to zawód z tradycjami i mocną pozycją w przedsiębiorstwie, natomiast controller to zawód nowy, z przyszłością.

Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości. Controller przygotowuje informacje niezbędne do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i operacyjnych. Dla prezesa firmy tak przygotowany pracownik staje się niezbędny i często jest zatrudniany jako jego asystent. Księgowy to zawód zaufania publicznego, to rzemiosło i sztuka, które dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Umiejętności zdobyte podczas studiów na tej specjalności obejmują przygotowanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

Praca po studiach:
♦   w przedsiębiorstwach
♦   w korporacjach międzynarodowych
♦   w instytucjach państwowych i samorządowych
♦   w bankach i firmach ubezpieczeniowych
♦   w biurach rachunkowych

Wybrane przedmioty:
♦   Modele rachunku kosztów KARDASZ
♦   Portfel inwestycyjny
♦   Standardy sprawozdawczości finansowej MSR II
♦   Konsolidacja sprawozdań finansowych
♦   Rewizja sprawozdań finansowych

W warunkach rynku kapitałowo- pieniężnego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie nimi dotyczy w głównej mierze zarządzanie finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz mógł pracować jako:
♦   Analityk finansowy
♦   Doradca podatkowy
♦   Audytor wewnętrzny
♦   Broker ubezpieczeniowy
♦   Doradca inwestycyjny

Praca po studiach:
♦   Urzędy administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
♦   Podmioty sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS)
♦   Banki
♦   Towarzystwa inwestycyjne i emerytalne
♦   Firmy konsultingowe

Wybrane przedmioty:
♦   finanse przedsiębiorstw
♦   funkcjonowanie rynku walutowego
♦   rozliczenia i finanse międzynarodowe
♦   ubezpieczenia społeczne i emerytalne

Podatki były, są i będą ważną kategorią ekonomiczną i prawną nie tylko każdego systemu politycznego, lecz są one ważne i obecnie w życiu każdego podatnika i działalności wszystkich przedsiębiorstw.

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego. Studenci nabędą umiejętności interpretowania przepisów podatkowych.

Wybrane przedmioty:
♦   Ordynacja podatkowa
♦   Podatki i opłaty lokalne
♦   Podatek dochodowy od osób fizycznych
♦   Podatek dochodowy od osób prawnych
♦   Podatek od towarów i usług
♦   Podatek akcyzowy

Aplikuj już dzisiaj!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status