Studia Podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 31 października 2019.

Po dokonaniu rejestracji ON –LINE kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty

– ankieta osobowa (pobierz 1x) – pobierz tu
– umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu
– załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu

– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu)

– dowód wpłaty „Opłaty rekrutacyjnej” na konto SSW (nr konta: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000) koniecznie z dopiskiem rodzaju Studiów Podyplomowych! – do 15.08.2019 r. obowiązuje promocja! 85 zł 0 zł!

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

– Formularz do wystawienia faktury

„Aplikuj już dzisiaj”
Sopocka Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Chojnicach
Tel. (52) 334-14-50
Tel. (52) 397-31-75
-mail: chojnice@ssw.sopot.pl