Studia Podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia 2021 do 31 października 2021 r.

Po dokonaniu rejestracji ON –LINE (zakładka “DLA KANDYDATA” – Rekrutacja), kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty, które generują się automatycznie z systemu IRK:

  • ankietę osobową
  • umowę o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych ( 2x )

Dodatkowo do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • dowód wpłaty opłaty wpisowej na konto SSW  66 1500 1706 1217 0002 9325 0000, koniecznie z dopiskiem kierunku studiów podyplomowych – do 30.09.2021 r. obowiązuje promocja 200 0 zł!
  • w przypadku konieczności wystawienia faktury wypełniony formularz, który znajduję się TUTAJ
  • W celu sprawdzenia zgodności danych osobowych przy składaniu dokumentów prosimy przygotować dowód osobisty .

Rejestracja Online

Opłaty za studia podyplomowe

Aplikuj już dzisiaj! 

e-mail: rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl

tel. kom. 536 502 797

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status