Studia Podyplomowe

 

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.


O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń.Rekrutacja trwa do 31 października 2020 r.

Po dokonaniu rejestracji ON –LINE kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

  •  ankieta osobowa (pobierz 1x) – pobierz tu
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) – pobierz tu
  •  załącznik nr 1 (pobierz 2x i wydrukuj dwustronnie) pobierz tu
  •  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu)
  • dowód wpłaty „Opłaty rekrutacyjnej” na konto SSW (nr konta: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000) koniecznie z dopiskiem rodzaju Studiów Podyplomowych! – do 15.07.2020 r. obowiązuje promocja! 85 zł 0 zł!

Przy składaniu dokumentów przygotuj dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych osobowych.

– Formularz do wystawienia faktury

Aplikuj już dzisiaj! 

podyplomowe@ssw-sopot.pl

tel.kom 509 655 417

(58) 555 83 80

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status