vii-pomorskie-forum-audytu1

VII Pomorskie Forum Audytu

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) oraz Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) zapraszają członków i sympatyków CAKW do udziału w: VII Pomorskim Forum Audytu.

Temat: Pozyskiwanie informacji w audycie.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 17:00 w Sopockiej Szkole Wyższej ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot (sala 111, I p.). Spotkanie będzie również dostępne w transmisji online.

Program:

17:0017:15Wprowadzenie i powitanie uczestnikówLeszek Adamski, Prezes Zarządu CAKW
17:1517:45Pozyskiwanie informacji o oszustwach w procesie studiowaniadr Joanna PiochDziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Sopockiej Szkoły Wyższej
17:4518:15Pozyskiwanie informacji podczas przeglądu wstępnego – studium przypadkuAneta Grota, audytor Politechniki Gdańskiej
18:1518:30PrzerwaNetworking
18:3019:00Pozyskiwanie informacji metodą „białego wywiadu”Robert Rzepiński, koordynator ds. bezpieczeństwa Energa S.A.
19:0019:25Pozyskiwanie informacji w zarządzaniu – studium przypadkuIreneusz Jabłoński, członek zarządu, dyrektor operacyjny PIKW
19:2519:30Plany CAKW. Posumowanie forum.Leszek Adamski, Prezes Zarządu CAKW

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html .

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Ze względów organizacyjnych i sanitarnych liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału osobistego na adres: sekretariat@cakw.pl.

Osoby, które chcą uczestniczyć w forum tylko w trybie online prosimy o rejestrację przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/vii-pomorskiego-forum-audytu/regist.

Informujemy CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane dane osobowe uczestników forum: imię nazwisko, adres e-mail będą archiwizowane bezterminowo.

vii-pomorskie-forum-audytu-e1623830360785
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status