Władze Uczelni
Rektor, Prorektor, Kanclerz

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Rektor

dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia,

mgr Maria Basandowska

Kanclerz

Dziekani

dr Joanna Pioch

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Dziekan Filii w Chojnicach
A. Szulc(1)

mgr Arkadiusz Szulc

Prodziekan Filii SSW w Chojnicach

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Dziekan Wydziału Architektury, 
Inżynierii i Sztuki

dr Tomasz Kalinowski

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo -Lingwistycznego

dr inż. arch. Ilona Dardzińska

Prodziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki

Senat

 

 Przewodnicząca Senatu – Rektor prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Kanclerz mgr Maria Basandowska

Prorektor dr Anna Szymczak, prof nadzw. SSW

Dziekan dr inż. Joanna Pioch

Dziekan dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Dziekan dr Tomasz Kalinowski

Prodziekan dr Ilona Dardzińska

Prodziekan Arkadiusz Szulc

dr inż. arch. Bartosz Felski

dr Magdalena Berlińska

prof. dr hab. Marcin Gawlicki

dr Katarzyna Tubielewicz

dr Honorata Balicka

dr Roman Nilidziński

dr inż. Janusz Żółkiewicz

dr hab. Jerzy Ossowski

przedstawiciel pracowników – Danuta Szymerkowska – Kubik

przedstawiciel studentów – Wojciech Francik

Rada Programowa


Do najważniejszych zadań Rady Programowej Sopockiej Szkoły Wyższej należy:

-ustalanie głównych kierunków rozwoju Uczelni;
-dbanie o wysoki poziom prowadzonych form kształcenia;
-przegląd i ocena programów nauczania

Przewodniczącym Rady Programowej jest dr hab. Jerzy Ossowski, prof. SSW

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status