9 licencjatów ekonomii – takimi tytułami zawodowymi nasi studenci zakończyli trzyletni okres studiów. Egzamin dyplomowy odbył się 18 października.

W swoich pracach dyplomowych studenci prezentowali m.in. takie kwestie jak: rozliczenie podatku VAT na przykładzie wybranej firmy, analiza porównawcza płynności finansowej firm branży energetycznej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie oraz zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa transportowego.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status